Vural Ağaoğlu Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu İndiriliyor...Bir Sorun mu Var?


İndirme başlamadı mı?
Tekrar Deneyin
Uzun mu sürüyor?
Altenatif Link
Link bozuk mu?
Rapor Edin

Vural Ağaoğlu Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu Hakkında

Vural Ağaoğlu – Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu   Türklerin nasıl ve neden Müslüman oldukları konusunda pek konuĢulmak istenmez.MüslümanlaĢtırılmamız okullarda bizlere, kasıtlı olarak anlatılmamıĢtır. Çünkü “zorbalığınolmadığı” söylenen Ġslâmiyet, Türklere kılıç zoru ile kabul ettirilmiĢtir. Bunun aksine bize,Türklerin Müslümanlığa geçiĢi, kendi istekleriyle olmuĢ gibi gösterilmiĢtir.Ġslâm’ın Türklere zorla kabul ettirilmesi, 670’li yıllarda kanlı savaĢlarla baĢlayarak740’lara kadar…

Devamı
Telef Hakkı İhlali oldğunumu düşünüyorsunuz ?
Rapor Edin