Vural Ağaoğlu Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 785

Vural Ağaoğlu Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu

3.6/5, Toplam: 5 kişi

Vural Ağaoğlu – Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu  

Türklerin nasıl ve neden Müslüman oldukları konusunda pek konuĢulmak istenmez.
MüslümanlaĢtırılmamız okullarda bizlere, kasıtlı olarak anlatılmamıĢtır. Çünkü “zorbalığın
olmadığı” söylenen Ġslâmiyet, Türklere kılıç zoru ile kabul ettirilmiĢtir. Bunun aksine bize,
Türklerin Müslümanlığa geçiĢi, kendi istekleriyle olmuĢ gibi gösterilmiĢtir.
Ġslâm’ın Türklere zorla kabul ettirilmesi, 670’li yıllarda kanlı savaĢlarla baĢlayarak
740’lara kadar sürer.

 

Vural Ağaoğlu Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu İçin Yorum Yap