Şeyhülislam Cemaleddin Efendi Siyasi Hatıralar İndiriliyor...Bir Sorun mu Var?


İndirme başlamadı mı?
Tekrar Deneyin
Uzun mu sürüyor?
Altenatif Link
Link bozuk mu?
Rapor Edin

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi Siyasi Hatıralar Hakkında

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi  Siyasi Hatıralar   Devlet arşivlerimizin acıklı hâli, tarih teliflerinin çoğununhenüz el—yazması hâlinde bulunuşu veya ilmî neşirlerinin yapılmamışolması, hususiyle yakın tarihimizin tedkikini güçleş­tirdiği gibi, bu devre için yapılan spekülâsyonların İtibâr görmesineyol açmaktadır. Bâzan biribirine zıd düşen bu hükümkeşmekeşinden şaşkına dönen okuyucuyu sâlim bir yola çıkarmanınbelki de en kolay yolu, hâdiselerin şâhidi veya âmiliolanların,…

Devamı
Telef Hakkı İhlali oldğunumu düşünüyorsunuz ?
Rapor Edin