Safevi Ülkesinin İngiliz Konukları 1562-1581 Özer KÜPELİ

Yazar adı : Özer KÜPELİ

Kitabın İçeriği Hakkında :

Safevi Ülkesinin İngiliz Konukları 1562-1581 Özer KÜPELİXVI. Yüzyılda İngiliz tacirleri denizaşırı ticarete katıldılar ve giderek bu ticaretteki paylarını artırdılar. Buartıştaki en büyük etken şüphesiz İngiltere Krallığı tarafından desteklenen anonim şirketlere aitti. Bu anonimşirketlerden birisi de 1553’te Rusya’da kurulmuştu ve kısa sürede Rusya ticaretini denetimine almıştı. Bu esnada1557’de Anthony Jenkinson Moskova Şirketinin başına getirildi ve ilk işi Hazar Denizi ve ötesine bir keşif seyahatiyapmak oldu. Bu seyahat esnasında İran’ın ticarî potansiyelini fark etti. Bunun üzerine Kraliçe I. Elizabeth’inmektubunu iletmek üzere elçi olarak İran’a gitti. Amacı Şah Tahmasb’tan İngiliz tacirleri için bir takım ayrıcalıklarelde etmekti. Fakat bu talebi Şah tarafından kabul edilmedi. Yine de, Moskova Şirketi İran seyahatlerinisürdürmeye karar verdi ve 1581’e kadar beş seyahat daha düzenlendi. Bu seyahatler Safeviler ile İngilterearasındaki ilk diplomatik ve ticarî münasebetlerdi.
Böyle Aradılar :


Bu Kitabı Nasıl Buldunuz ? Ziyaretçilere Tavsiye Eder misiniz ?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*