Resne’li Ahmet Niyazi – Hatırat

Yazar adı :

Kitabın İçeriği Hakkında :

Resne’li Ahmet Niyazi – Hatırat :arasında, imparatorluğun en fırtınalı bir o kadar da hassas dönemlerininbirinde dizginlerielinde tutmuş ya da tutmaya çalışmıştır vebu da onu, üzerinde mutabakata varılması en güçtartışma konularından birihaline getirmiştir.Bu çalışmada İttihat ve Terakki’nin kurucularından (İttihat ve Terakki’nin temeli sayılanİttihad–ıOsmani Cemiyetinin kurucusu) İbrahim Temo’nun; cemiyetin icraat adamlarındanResneli Niyazi Bey’in; üst mevkilerde olmasa damuhtelif vazifelerde cemiyet için faaliyetgösteren Kâzım Nâmi Duru’nun hatıratları incelenecektir. İlk olarak, İttihat ve TerakkiCemiyeti’nin tarihinden ve tarihsel süreç içerisindeki oluşum ve gelişiminden bahsedilecek;hatıratların ekseriyetle kapsadığı dönemin panoraması sunulacak, daha sonrayazarlarhakkında bilgiler verilecek vesonrasındahatıratlardaki ortak noktalara ve farklılıklara işaretedilecektir.(Bu üç hatıratın yazarları, aynı cemiyetin mensubu ve ortak bir mücadeleninisimleri oldukları için, eserlerde taban tabana zıt görüşler bulabilmekpek mümkün olmasa da;birbirlerinden bağımsız olarak ve farklı konularda verilen farklı bilgiler câlib-i dikkattir.
Böyle Aradılar :


Bu Kitabı Nasıl Buldunuz ? Ziyaretçilere Tavsiye Eder misiniz ?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*