Resne'li Ahmet Niyazi - Hatırat

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 373

Resne'li Ahmet Niyazi - Hatırat

5/5, Toplam: 2 kişi

Resne’li Ahmet Niyazi – Hatırat :

arasında, imparatorluğun en fırtınalı bir o kadar da hassas dönemlerinin birinde dizginlerielinde tutmuş ya da tutmaya çalışmıştır vebu da onu, üzerinde mutabakata varılması en güçtartışma konularından biri haline getirmiştir. Bu çalışmada İttihat ve Terakki’nin kurucularından (İttihat ve Terakki’nin temeli sayılanİttihadı Osmani Cemiyetinin kurucusu) İbrahim Temo’nun; cemiyetin icraat adamlarındanResneli Niyazi Bey’in; üst mevkilerde olmasa damuhtelif vazifelerde cemiyet için faaliyetgösteren Kâzım Nâmi Duru’nun hatıratları incelenecektir. İlk olarak, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin tarihinden ve tarihsel süreç içerisindeki oluşum ve gelişiminden bahsedilecek; hatıratların ekseriyetle kapsadığı dönemin panoraması sunulacak, daha sonrayazarlar hakkında bilgiler verilecek vesonrasında hatıratlardaki ortak noktalara ve farklılıklara işaretedilecektir.(Bu üç hatıratın yazarları, aynı cemiyetin mensubu ve ortak bir mücadeleninisimleri oldukları için, eserlerde taban tabana zıt görüşler bulabilmek  pek mümkün olmasa da; birbirlerinden bağımsız olarak ve farklı konularda verilen farklı bilgiler câlib-i dikkattir.

Resne'li Ahmet Niyazi - Hatırat İçin Yorum Yap