Nizamülmülk Siyasətnamə İndiriliyor...Bir Sorun mu Var?


İndirme başlamadı mı?
Tekrar Deneyin
Uzun mu sürüyor?
Altenatif Link
Link bozuk mu?
Rapor Edin

Nizamülmülk Siyasətnamə Hakkında

Nizamülmülk Siyasətnamə  Şərq tarixində müdrik, uzaqgörən vəzir deyəndə iki şəxs ağıla gəlirsə, biri Nizamülmülkdür. Məşhur Səlcuqlu sultanları Alparslan va Məlikşahın vəziri olmuş bu şəxs dövlətin iqtisadi qüdrətinin artmasında, qoşunun möhkəmlənməsində, ölkənin mədəni həyatında çox mühüm rol oynayıb.
Telef Hakkı İhlali oldğunumu düşünüyorsunuz ?
Rapor Edin