İslam Hukuk Felsefesi - Abdulvahhab Hallaf İndiriliyor...Bir Sorun mu Var?


İndirme başlamadı mı?
Tekrar Deneyin
Uzun mu sürüyor?
Altenatif Link
Link bozuk mu?
Rapor Edin

İslam Hukuk Felsefesi - Abdulvahhab Hallaf Hakkında

Prof. Abdülvehab Hallaf, Usulü’l – Fıkh’ına Mısır’ın modern kanunlarından da misaller almış, maddelerini zikretmiştir. Ben bunların bizim yürürlükteki kanunlarımızda hangi maddelere tekabül ettiklerinin tesbitini, Ankara Hukuk Fakültesi Doçentlerinden Sayın Yahya Zebunoğlu’ndan rica ettim, kabul buyurdular.  Tercümemiz, eserin 1954 yılındaki 6. baskısından yapılmıştır. Bu baskının sahife numaralarını tercemeye koyduk ki, aslına bakmak isteyenler kolayca bulabilsinler… (Önsözden)
Telef Hakkı İhlali oldğunumu düşünüyorsunuz ?
Rapor Edin