İslam Hukuk Felsefesi - Abdulvahhab Hallaf

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 1.006

İslam Hukuk Felsefesi - Abdulvahhab Hallaf

4/5, Toplam: 3 kişi

Prof. Abdülvehab Hallaf, Usulü’l – Fıkh’ına Mısır’ın modern kanunlarından da misaller almış, maddelerini zikretmiştir. Ben bunların bizim yürürlükteki kanunlarımızda hangi maddelere tekabül ettiklerinin tesbitini, Ankara Hukuk Fakültesi Doçentlerinden Sayın Yahya Zebunoğlu’ndan rica ettim, kabul buyurdular.

 Tercümemiz, eserin 1954 yılındaki 6. baskısından yapılmıştır. Bu baskının sahife numaralarını tercemeye koyduk ki, aslına bakmak isteyenler kolayca bulabilsinler…

(Önsözden)

İslam Hukuk Felsefesi - Abdulvahhab Hallaf İçin Yorum Yap