HANGİ ŞEYH SAİD?

Yazar adı : Cevher Kara

Kitabın İçeriği Hakkında :

Şeyh Said kimdir? Neden kıyama kalkmıştır? Bu bir kıyam mıdır, bir ayaklanma mıdır, yoksa bir isyan hareketi midir? Hangi tabir onun hareketini tam anlamıyla ifade etmektedir? Bu hareketi gerçekleştirirkenki gayesi nedir? Gibi sorular on yıllardır tartışma konusu olmuş ve bu konuda birbirleriyle çelişkili çok sayıda görüş öne sürülmüştür. Kendisine yakıştırılan ‘Kürdçü’, ‘İngilizci’, ‘vatan haini’ gibi sıfatlara rağmen Şeyh‟i ve kıyamını doğru anlamak gayesiyle yapılacak ‘insaflı’ bir araştırma, onun, esasında iddia edilen görüşlerin aksine; ne kavmiyetçi bir söylem ile ne de dönemin sömürgecibaşı İngiltere‟nin talimatları doğrultusunda yola koyulmadığını görür. Onun gayesi ‘Ankara’daki zındıklarca’ kaldırıldığından bahsettiği Hilafet‟i, henüz daha yeni kaldırılmış iken yeniden ihya etmek, yara henüz sıcak iken tedaviye yönelmek idi. Şeyh Said‟i anlamak isteyenler meseleyi bu noktadan ele almak durumundadırlar. Zira mesele budur, onun gayesi budur, kıyamın esbabının başındaki başlık da budur. Kitap, bu hakikatin altını kalın çizgilerle çizmeye ve Şeyh Said hakkındaki çirkin ve fasid algıları ortadan kaldırmaya yönelik bir gayretin ürünüdür. Gerçi ‘adaletsiz’ tabirinin bile aşağı kalacağı bir yargılama sonucunda idam edilmesi yetmezmiş gibi ‘hain’ diye yaftalanan Şeyh Said‟e atılan iftiraları tüm kamuoyu nezdinde afişe etmek, boşa çıkarmaktır. Aynı zamanda O‟nu anlamak, O‟nun uğruna kıyama kalktığı ve Allah ve Rasülü‟nün emrettiği, insanlığın bütün aciliyetiyle muhtaç olduğu Hilafet‟in yeniden ikamesine bir katkı sunmaktır. Ki O‟nun da vasiyeti budur: ‘Arkamızdan ağlayıp da zalimleri sevindirmeyin. Kıyamımızı iyi anlayın ve bizden sonrakilere anlatın.
Böyle Aradılar :


Bu Kitabı Nasıl Buldunuz ? Ziyaretçilere Tavsiye Eder misiniz ?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*