Eflatun Sokrates'in Savunması

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 4.310

Eflatun Sokrates'in Savunması

4/5, Toplam: 10 kişi

Eflatun Sokrates’in Savunması  

Meletos, Anytos ile Lycon, devletin Tanrılarını
tanımamakla, ortaya yeni kutsal yaratıklar atmakla,
gençliği baştan çıkarıp, doğru yoldan ayırmakla
suçlandırdıklarında Sokrates yetmiş yaşındaydı.
Suçlayanların başı Meletos kötü bir ozandı.
Anytos’un zoruyle aldı bu işi üzerine, Anytos’la
Lycon da katıldılar sonradan. Zengin sepici Anytos
etkin bir söylevci ve halkçı partinin ileri gelenlerindendi.
409’da ordu kumandanıyken Thrasbule
ile Otuzları yenmişti. Ksenofon’a inanmak gerekirse,
(Savunma, 29) Sokrates’e kızgınlığı şu yüzden:
Sokrates, çocuğunu sepicilik uğraşında yetiş­
tirdiği için kınamış Anytos’u. Anytos işte bunun
için içerliyormuş kendisine. Daha ciddî başka nedenlerin,
siyasal nedenlerin olduğu su götürmez:
Halkçı partinin ileri gelenleri önünde Sokrates’in
eleştirilerinden kendisini yaralanmış duymalı. Lycon
üstüne pek bir şey bilemiyoruz. Güldürücü ozan
Eupolis yabancı bir kökten geldiği için takılıyor
ona. Cratinos da yoksulluğunu, kadınsı davranışlarını
doluyor diline. Her neyse, pek önemli birine
benzemiyor Lycon. Bu suçlayanlar topluluğunda
Meletos ozanları, Anytos el işçileriyle siyasa adamlarını,
Lycon söylevcileri temsil ediyordu; yani Sokrates’in
bilgilerini, daha doğrusu bilgisizliklerini
ortaya koyduğu, onurlarım hırpaladığı, hınçlarını
uyandırdığı insanları.
Bütün bu kinlere uğrayan Sokrates dalgaya kapılmadı
hiç. Cezalandırılacağını bile bile, öğrencileriyle
gene eskisi gibi, davasıyle ilgisi olmayan
konularda söz etmekten geri durmadı. Kendisini
savunmayı düşünmeyen Sokrates’e şaşan gönüldaşı
Hermogenes’i (Sokrates’in Savunması, Ksenofon, : “Bütün yaşamım boyunca yaptığım başka bir
şey miydi?” diye yanıtladı. Anlayamadım, nasıl?
“Hiç bir haksızlık etmeden yaşayarak”. Hermogenes,
Atina yargı yerlerinin suçsuzları da sık sık
yok ettiğini ileri sürmesine karşılık, Sokrates iki
kez savunma yazmayı denediğini, kutsal belirtinin
kendisini bundan alıkoyduğunu söylüyor. Digene
Laerce’ye kalırsa, Lysias bu suçlamadan kurtulmayı
sağlayacak bir savunma önerebilirdi. Sokrates: “Söylevin
çok güzel, ama bana göre değil” diye geri
çevirdi. Bn söylevin kurallara göre • düzenlendiği,
yargıçlardan aman dilemeyi amaçladığı su götürmez.
Sokrates’in istemediği de buydu işte. Yazılı
olmayan bir söylevle savundu kendisini. Ama daha
önce bu söylevi uzun uzun düşünmüş, kurmuş olmalı.
Öylesine bir konuşma çalımı gösterdi ki bu
söylevde yargıçları da, gönüldaşlarını da etkiledi
bayağı. Beş yüz ya da beş yüz bir oydan altmış oy
çoğunluğuyle çarptırıldı cezaya. Cezasını saptamaya
çağrıldı, suçlu olduğunu benimsememek için boş
verdi buna, ‘diyor Ksenofon Eflatun’a göre, daha
da ileri giderek, “Beşyüzler kurultayından” beslenmeyi
istemiş Sokrates. Bu istek yargıçlar kuruluna
bir kafa tutma gibi geldiği için, bu sefer daha bü­
yük bir çoğunlukla ölüme yargıladılar kendisini.
Cezaevine götürüldükten sonra, Delos’a gönderilen
din kurulunun dönmesini beklemesi gerekti bir ay.
Çünkü kutsal adaya, her yıl kurban vermeye giden
milletvekillerinin gidişleriyle dönüşleri arasında
kimseyi öldürmeye izin verilmiyordu. Cezaevinden
kaçıp kurtulabilirdi. Ama yapmadı bunu. Cezaevine
alınan öğrencileriyle görüşüp konuşmakta, düşüp
kalkmakta devam etti. Bilim ve erdem yolunda tü­
ketilen uzun bir yaşamı taçlandıran bir sessizlikle,
yiğitlikle baldıran ağısını içerek öldü.
Savunma açık seçik üç bölüme ayrılır. En
önemli’ olan birinci bölümde Sokrates kendisini suç­
layanların savlarını tartışıyor; ikinci bölümde cezasını
saptıyor; üçüncü bölümde kendisini ölüme yargılayan
yargıçlara haksızlıklarını gösteriyor, kendisini
ölümden ve öteki dünyadan alıkoyanlarla görü­
şüp konuşuyor.

 

Eflatun Sokrates'in Savunması İçin Yorum Yap