Dort Incil Farkliliklari ve Celiskileri - Saban Kuzgun

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 944

Dort Incil Farkliliklari ve Celiskileri - Saban Kuzgun

4.75/5, Toplam: 4 kişi

 

Dort Incil Farkliliklari ve Celiskileri – Saban Kuzgun :

Hristiyan Batı dünyasında on asırdan beri İslâmiyet ve İslâmî ilimlerle ilgili yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bilhassa XVII. yüzyıldan itibaren hızını arttırarak yürütülmekte olan bu çalışmalar, Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerifler ve Hz. Muham-med’in hayatı üzerinde yoğunlaştırılarak sürdürülmektedir. Batıda yapılan bu çalışmalar genellikle üniversitelerde Öğre­tim elemanları tarafından yürütülmekte, araştırmacılara başta dil öğrenimi olmak üzere kaynakların temin edilmesi vb. hu­suslarda her türlü imkân devlet eü ile sağlanmaktadır.Batıda İslâmiyet ile ilgili olarak yapılan bu çalışmalar, Türkiye’de ve diğer İslâm ülkelerinde pekçok kimse tarafın­dan takdir ve hayranlıkla karşılanmakta, bu çalışmaların İslâmî ilimlere büyük çapta katkıda bulunduğu ileri sürül­mektedir. Acaba, yapılan bu çalışmalar sadece ilim uğruna mı yapılmaktadır? Yoksa bunun arkasında başka gayeler mi vardır? Şimdiye kadar Sovyetler Birliği başta olmak üzere bazı devletler tarafından yürütülmekte olan Türkoloji çalış­maları hakkında, başlangıçta aynı şekilde iyi niyetli değerlen­dirmeler yapılmışken, son zamanlarda bu çalışmaların sadece ilim aşkına yapılmadığı, bunların arkasında siyasî ve ekono­mik bazı hesapların yattığı konusunda şüpheler uyanmıştır. 1 Tıpkı bunun gibi, Hristiyan batı dünyasında İslâmiyet ile ilgili olarak yapılan çalışma ve araştı rinaların arkasında, dinî, siyasî ve ekonomik bir takım hesapların bulunduğu konusun­da en azından şüphe etmek gerekir.Batılı devletlerin, bugün kaynamakta olan Orta Doğu ve Basra Körfezine göstermekte oldukları aşırı alâka ve hassasi-

Dort Incil Farkliliklari ve Celiskileri - Saban Kuzgun İçin Yorum Yap