İnsan ve Din

16 Nisan 2018 ulusoy 0

Yazar adı : Ahmed Hulusi Kitabın İçeriği Hakkında : Bu kitaptaki yazıların ana karakteristiği, okuyucularımızla “B” harfinin işaret ettiği “giz”li anlam ile Kurân-ı Kerîm âyetlerinin […]

Bilincin Arınışı

16 Nisan 2018 ulusoy 0

Yazar adı : Ahmed Hulusi Kitabın İçeriği Hakkında : Gerçekte var olan “tek yapının” = “hakikatin” geçmişte sezgiye veya “vahye” dayalı bir şekilde algılanıp; “mecâzî” […]

Yaşamın Gerçeği

16 Nisan 2018 ulusoy 0

Yazar adı : Ahmed Hulusi Kitabın İçeriği Hakkında : Bu kitap, düşünen, sorgulayan, “Yaşamın Gerçeği”ni anlamak isteyen beyinler için yazıldı…İnsan nedir, nereden gelmekte ve nereye […]

Mesajlar

16 Nisan 2018 ulusoy 0

Yazar adı : Ahmed Hulusi Kitabın İçeriği Hakkında : İslâm Dini’ni gerçekten samimiyetle benimsiyorsanız, geçmişin şartları içinde oluşmuş yorumları bir yana koyarak, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’dan […]

Cuma Sohbetleri

16 Nisan 2018 ulusoy 0

Yazar adı : Ahmed Hulusi Kitabın İçeriği Hakkında : Antalya’da yaşarken, Cuma günleri ofise inip, gelen giden, arayıp soran bazı dostlarla sohbetler yapmıştık.. Cuma Namazı […]

Din’in Temel Gerçekleri

16 Nisan 2018 ulusoy 0

Yazar adı : Ahmed Hulusi Kitabın İçeriği Hakkında : İslâm Dini’ni bildiren Hazreti Muhammed kutsal kitap Kur’ân-ı Kerîm ile “TANRI” kavramını reddeder; “tanrı”nın var olmayıp […]

Sistemin Seslenişi – 1

16 Nisan 2018 ulusoy 0

Yazar adı : Ahmed Hulusi Kitabın İçeriği Hakkında : “Tanrı” kavramı ile “ALLÂH” isminin işaret ettiği anlam arasında ne kadar büyük uçurum varsa; aynı şekilde, […]

Kendini Tanı

16 Nisan 2018 ulusoy 0

Yazar adı : Ahmed Hulusi Kitabın İçeriği Hakkında : Tasavvufa girmenin tek bir amacı vardır, o da ALLÂH’A ERMEK!Bu da “VAHDET” kavramının anlamını yaşamakla mümkün […]

Okyanus Ötesinden – 3

16 Nisan 2018 ulusoy 0

Yazar adı : Ahmed Hulusi Kitabın İçeriği Hakkında : Bu kitabın konusu, Amerika’daki çalışmalarım sırasında, çeşitli ülkelerden arkadaşlarımla yaptığım internet sohbetleriyle ilgilidir…Şimdilik ortalama yüz on […]

Tek’in Seyri

16 Nisan 2018 ulusoy 0

Yazar adı : Ahmed Hulusi Kitabın İçeriği Hakkında : “Kuantum Fiziği” ve ona dayalı olarak inşa edilen “Holografik Beyin ve Evren” gerçeğine açıklık getirmeye çalışan […]