Din ile Bilim Bertrand Russel

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 1.195

Din ile Bilim Bertrand Russel

3.82/5, Toplam: 11 kişi

 

 

Büyük tarihsel dinlerden her birinin üç yönü vardır: (1) bir kurum, (2) bir öğreti, (3)

kişisel töreler. … Ama, bu üç öğe, önemlerindeki değişmelerle birlikte toplumsal bir

görüngü olarak ele alınan, yalnızca bilim ile çatışmaları üzerinde durulan din için

gereklidirler. Salt kişisel bir din, bilimin aykırı sayacağı kesinlemelerden kaçındığı sürece,

en bilimsel çağda bile hiçbir zaman yadırganmaz.

Günümüzde mantık birliği hem bir güç hem de güçsüzlüktür. Güçtür, çünkü bir düşünce

dizisinin ilk basamağını benimseyen kimsenin, o düzeni bütünüyle benimsemesini

zorunlu kılar; güçsüzlüktür çünkü son basamaklardan herhangi birini aykırı bulan kimse,

en azından ilk basamakların da birkaçını aykırı bulmak zorunda kalacaktır. Kilisenin

bilimle olan çatışmasında, dogmaların gösterdiği mantıksal bütünlükten doğan bu güç ile

güçsüzlüğü görürüz.

Din ile Bilim Bertrand Russel İçin Yorum Yap