Dahiler de Öğrenciydi - Gerhard Prause

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 494

Dahiler de Öğrenciydi - Gerhard Prause

5/5, Toplam: 1 kişi

Bu kitapta gözetilen ana sorun, bazı kişi ve çevrelerce öne sürülen ‘okul öğrencilerini daha zorlu bir çaba ve disiplin düzenine götürme’ yolundaki isteklerin ne denli anlam taşıyıp taşımadığına elverdiğince ışın tutmaktır. Kitap, eğitimin günümüzde düştüğü tehlikeler, öğretmen yetersizliği, okul reformları veya öğrenci kısıtlaması gibi çağdaş eğitim sorunlarına değinmeye yönelik değildir. Amaç, okul ve pratik yaşamdaki başarı ve başarısızlıklar arasındaki ilintiyi belirlemeye çalışmaktır kısaca. Yazılışa yol açan önemli bir neden okul dö­neminde kötü öğrencilerin pratik yaşamda daha iyi, yürekli, çalışkan, kısaca başarılı oldukları yolundaki savın giderek. yaygınlaşmasıdır. Çoğunlukla iyi öğrencilerin derslerdeki çalışkanlık ve hırslarına karşın yaşam için gerekli pratik zeka ve özgür hareket yeteneği yoksunluğu sonucu başarısız kaldıkları da başka bir gerçek. Gözlemlere bakılırsa okuldaki ‘örnek öğrenciler eleştirici düşün olanağı, öncelik ve yaraticılık yeteneklerini sağlayamıyorlar kolaylıkla. Richard Wagner, Winston Churchill ve Albert Einstein gibi ‘örnek öğrenci’ olamayan dahiler bu alanda hemen akla geliveren kanıtlar. Bu sav acaba ‘başarılı kötü öğrenciler’ konusunda bir gerçeği mi, yoksa bir efsaneyi mi yansıtıyor veya okulda acı ve zahmet çekerek okumaya çalışanlara gelecek için umut kaynağı oluşturmayı mı amaç lıyor?

Bu soruya sağlıklı bir yanıt bulmak için tarihten ve günümüzden seçilmiş yüz ünlü kişinin ya­şamlarındaki okul – öğrenim dönemlerini aldık. Bunların
arasında hiç okul görmeyip yaratıcı yetenekleriyle ‘dahi’ tanımlamasını hak edenler de var. Bü­yük İskender’den Sezar’a, Descartes, Leibniz, Kant,
Schiller, Napoleon, Mozart, Hegel, Lenin, Marie ve Pierre Curie, Freud, Atatürk, Einstein, Hofrnannsthal, Sartre’a kadar bütün bu ünlülerin okul ve
eğitim yılları kendine özgü özellikleriyle ayrışımlı yorumlar getirecektir. Ve aynı zamanda okula gitmiş her insanın yaşayıp tanık olduğu sorunlara da
parmak basacaktır; çevreyle uyuşum kuşkusu, sı­navlardan, öğretmenlerden ve sınıf arkadaşlarından korku, öğretmene karşı yardımsız bırakılma,
baskı altında tutulma kabusu, hatta çalışkan ‘örnek öğrenci’ sayılma vehmi, hırslı ana-babalardan kurtulma düşünü …
Ancak beri yanda pozitif görüşler de unutulmamalıdır; öğrenme coşkusu, bilgiyi arttırma eğilimi, bilinmeyenlerin evrenine yöneliş, okul-öğrenim.
dönemini aşan bir ‘daha da öteye ulaşma’ alışkanlığı.

Gerhard Praus

Dahiler de Öğrenciydi - Gerhard Prause İçin Yorum Yap