Baudelaire Modern Hayatın Ressamı

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 138

Baudelaire Modern Hayatın Ressamı

Baudelaire Modern Hayatın Ressamı  

Kuşku yok ki [modernizm] Baudelaire’le başlar; onunla,
mevcut düzene ve geleneğe başkaldırı olarak anlaşılır.
A. Hauser
Eğer bir ilk modernist göstermek gerekirse o muhakkak ki
Baudelaire’dir.
M. Berman
Kurucu Baudelaire.
R Bourdieu
Estetik m odernite ruhu ve adabının hatları Baudelaire’le
netleşti.
J. Habermas
İster hayatta, ister sanatta olsun, modernliği keşfe çıkanların
pusulası ne zamandır Baudelaire. Modern kentle ve
kültürle ilgili incelemelerde yer eden pek çok tema onun
edebiyatında beliriyor. ‘M odern m ito lo ji’yle haşır neşir

olanların antikitesi haline gelen 19. yüzyıl Paris’ine bizi o
uyandırıyor. Adeta onun imgeleriyle hatırlıyoruz.
Zamanımızda sanat tarihinin tarihine kapılanlar da Baudelaire’i
didik didik ediyor. Ekonomik, toplumsal, siyasal
hayatın modernleşmesiyle, sanatın modernleşmesi arasına
çizgi çekerek, modernizasyon ve modernizm arasındaki gerilimi
Baudelaire haber veriyor. Modernizmi edebiyatının
kahramanları aracılığıyla bir özerkleşme efsanesi olarak ilk
o temsil ediyor.
Baudelaire’in uçsuz bucaksız düşgücünü canlandıran, ya­
şadığı kentin ve kendi benliğinin mahşeri – en başta da kalabalıklar.

 

Baudelaire Modern Hayatın Ressamı İçin Yorum Yap