Ahmet Rifat - Tasvir-i Ahlak İndiriliyor...Bir Sorun mu Var?


İndirme başlamadı mı?
Tekrar Deneyin
Uzun mu sürüyor?
Altenatif Link
Link bozuk mu?
Rapor Edin

Ahmet Rifat - Tasvir-i Ahlak Hakkında

  Ahmet Rifat – Tasvir-i Ahlak : Arapça bir kelime olan Ahlak, “Huy” manasında “hulk” kelimesinin çoğuludur. Hulk ise din, tabiat ve seciye manalarına gelir ve nefis anlamını da ifade eder. Ahlakın pek çok tarifi yapılmıştır. Bunlar arasından İmam Gazali (v. 505/1111), Seyyid Şerif Cürcani (v. 816/1413), Katip Çelebi (v. 1069/1658) ve Kınalızade Ali Efendi (980/1572)…

Devamı
Telef Hakkı İhlali oldğunumu düşünüyorsunuz ?
Rapor Edin