Ahmet Rifat - Tasvir-i Ahlak

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 542

Ahmet Rifat - Tasvir-i Ahlak

5/5, Toplam: 3 kişi

 

Ahmet Rifat – Tasvir-i Ahlak :

Arapça bir kelime olan Ahlak, “Huy” manasında “hulk” kelimesinin çoğuludur. Hulk ise din, tabiat ve seciye manalarına gelir ve nefis anlamını da ifade eder. Ahlakın pek çok tarifi yapılmıştır. Bunlar arasından İmam Gazali (v. 505/1111), Seyyid Şerif Cürcani (v. 816/1413), Katip Çelebi (v. 1069/1658) ve Kınalızade Ali Efendi (980/1572) gibi ulemanın benimsediği “Ahlak: Nefiste iyice yerleşen bir melekedir ki, fiil ve davranışlar fikri bir zorlamaya ihtiyaç duymadan bu meleke sayesinde kolaylıkla ortaya çıkar” şeklindeki tariftir.

Tarifden anlaşıldığına göre ahlak, nefiste iyice yerleşen şekil anlamında bir melekedir. Onun nefiste iyice yerleşen bir meleke olmasıyla, katibin yazdığını harf harf düşünmeden yazdığı gibi, kendiliğinden meydana gelmesi yani insan tabiatına iyice yerleşmiş bulunması kastedilir. Pratik ve teorik yanlarını dikkate alarak Ahlak’ı Mantık gibi bir ilim olarak kabul eden klasik ahlak yazarları, onun tamamıyla nazari veya ameli olmadığını, ikisinin birleşmesinden meydana geldiğini kabul ederler.

Ahmet Rifat - Tasvir-i Ahlak İçin Yorum Yap