Ahmet Cevdet Paşa’nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri (Nevzat ÖZKAN)

Yazar adı : Nevzat ÖZKAN

Kitabın İçeriği Hakkında :

Ahmet Cevdet Paşa’nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri (Nevzat ÖZKAN)Tarihçi, hukukçu, eğitimci ve bilim adamı olarak tanınan Ahmet Cevdet Paşa’nındil bilgisi kitapları da bulunmaktadır. 1851 yılında yayımlanan Kavâ’id-i Osmâniyye veMedhal-i Kavâ’id ilk dil bilgisi ders kitaplarımızdır. Yazar, daha sonra ilk okullar içinKavâ’id-i Türkiyye adlı eserini ve diğer eserlerinin bir terkibi olan Tertîb-i Cedîd Kavâ’id-iOsmâniyye adlı kitabını kaleme alır. Belâgat-i Osmâniyye ise yazarın söz sanatları üzerineyazılmış bir başka kitabıdır
Böyle Aradılar :


Bu Kitabı Nasıl Buldunuz ? Ziyaretçilere Tavsiye Eder misiniz ?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*